5s app: real-time inzicht en controle met 5s applicatie software

Krijg meer inzicht, controle en borging van resultaten van uw 5S-implementatie met 5s applicatie software oftewel onze 5S App. De 5S-software en LEAN-app van 5S Company helpt u bij het laagdrempelig en overzichtelijk vastleggen en opvolgen van acties tijdens een audit. Daarna heeft u direct een actueel overzicht van onderhanden werk en dit maakt het uitvoeren van controles en audits eenvoudig. Hierdoor krijgt u direct inzicht in de 5S-status op de werkvloer, inclusief scores.

O.a. deze bedrijven vertrouwen al op de 5S app:

Controleer de 5S-status met handige digitale checklists

De 5S App van 5S Company is een handige tool waarmee teams in verschillende industrieën en sectoren eenvoudig audits en controles uit kunnen voeren aan de hand van digitale checklists. Hierdoor krijgen de medewerkers met deze 5s applicatie software direct inzicht in de status van de 5S-principes op de werkvloer: scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Aan de hand van uitgebreide digitale checklists in de app wordt gecontroleerd dat 5S op de juiste manier wordt toegepast op de werkplek. De applicatie helpt daardoor bij het verbeteren van 5S-audits, het stimuleren van het behalen van goede resultaten en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Wat biedt de 5S APP?

De 5S App is onderdeel van ons LEAN-app pakket. Aangezien we de lean software applicatie gebruiken in lean transities die we met CI-Company begeleiden. 5S is vaak een fundamenteel onderdeel hiervan, en vaak het startpunt. De 5S applicatie en geeft u inzicht, voorspelbaarheid en controle over te behalen resultaten op het gebied van 5S en veiligheid. De borging van 5S en veiligheid is één van de moeilijkste fases, maar met de 5S applicatie in combinatie met audits wordt de borgingsfase bij een groot deel van onze klanten succesvol uitgevoerd en gecontinueerd. Kortom met de 5S software applicatie kunt u onder meer:

5S Tablet registratie


Signaleren en registreren

Laagdrempelig en ad hoc signaleren van afwijkingen, inclusief foto’s en locaties, door mensen op de werkvloer.

5S audit loop


Audits vastleggen en uitwerken

Interne en externe audits lopen, bevindingen registreren en scores bepalen per afdeling.


Acties en scores beheren

Dagelijkse opvolging van openstaande acties en beheren van de scores om voortgang te monitoren.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN digitaal DELEN

Vastleggen en interactief delen van veiligheids- en schoonmaakafspraken per afdeling (eventueel d.m.v. narrowcasting).

5S training 5S Company

REAL-TIME VOORTGANG BESPREKEN

Voortgang en resultaten van 5S op de werkvloer direct bespreken in teams of presenteren aan de organisatie.

Borging 5S-uitrol met de 5S App

Wat levert de 5s-applicatie u op?

5S kosten reductie

Kostenreductie

Door slimmer en beter samenwerken ontstaat er een hogere efficiency en een reductie van de kosten

5S Tijd besparen

MEER productiviteit

Snel en laagdrempelig opvolgen van acties en het standaardiseren van de processen bevorderd de productiviteit

5S Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid

Acties krijgen een deadline en uitvoerder toegekend, waardoor te verwachten resultaten voorspelbaar worden

Kwaliteitstoename

De afwijkingen worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt wat resulteert in een hogere first time right

5S Certificering

Certificering

De vastlegging van afwijkingen en prestaties helpen bij het onderbouwen en verkrijgen van veiligheidscertificeringen als VCA en ISO

Snelheid 5S

Snelheid

Door een halvering van de audit- en uitwerkingstijd kan sneller en vaker een interne audit gedaan worden en korter op de bal gezeten worden

Vraag direct een demo aan

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een demo van de 5S app in te plannen

Verlaag de drempel voor het uitvoeren van veiligheidsregistraties en verminder de kans op ongelukken op de werkvloer met de Safety-app van 5S Company.

> VERMINDER ONGELUKKEN

Versimpel processen op de werkvloer digitaal versimpelen met behulp van de 5S Company LEAN-app. Leg eenvoudig afwijkingen en verbeterideeën vast en bouw aan betere workflows.

> VERSIMPEL PROCESSEN

Maak voortgang zichtbaar tijdens de dagstart of 5S-bespreking met op maat gemaakte 5S-borden. Standaardiseer en borg processen, procesprestaties en KPI’s.

> MAAK VOORTGANG ZICHTBAAR

5S-software werkt op alle apparaten

De 5S App is een webapplicatie waardoor deze altijd en via elk apparaat benaderbaar is via de webbrowser. Ook zorgen we ervoor dat de applicaties beschikbaar gemaakt worden voor het gebruik van volledig scherm op de tablet.

5S app Multi device

Mobiel
Laptop
PC
Tablet

Waar is de 5S app toe te passen

Alle niveaus van 5S

 • Bedrijven die (willen) starten met een 5S traject en een effectieve en handige tool willen om de eerste 4 S’en te borgen.
 • Bedrijven die reeds een 5S-uitrol hebben gedaan en een boost willen geven aan hun borging.

Alle denkbare sectoren

 • Transport en logistiek
 • Retail
 • Gezondheidszorg en welzijn
 • Handel en dienstverlening
 • Automotive
 • Bouw
 • Facilitaire dienstverlening
 • Industrie en productie
 • Werkt u in een andere sector? Ook daar.

Kosten 5S app

Een licentie op de 5S-applicatie wordt opgebouwd uit een bedrijfslicentie en een abonnement per afdeling (inclusief 1 team/subafdeling). Het aantal afdelingen en subafdelingen is naar wens uit te breiden, waardoor de 5S App met uw bedrijf meegroeit.

Bedrijf 5S app licentie

Bedrijfslicentie

Per bedrijf wordt er een licentie voor gebruik van de app uitgegeven

Vestiging licentie 5S app

Extra vestiging

Wanneer er meerdere vestigingen zijn, krijgen deze een eigen licentie

Afdeling abonnement 5S app

Afdeling

Per afdeling wordt er een abonnement afgesloten inclusief 1 team/subafdeling

Subafdeling abonnement 5S app

Subafdeling

Afdelingen zijn met zo veel subafdelingen of teams aan te vullen als wenselijk is

Voordelen van de 5S app

5S app in gebruik

Laagdrempelige registratie

De registratie van een afwijking tijdens een ‘snelle ronde’ of tijdens een interne of externe audit kan eenvoudig worden gedaan via een tablet door de teamleider of door een externe auditor. Tijdens de ronde worden de meest essentiële velden gevuld en er wordt direct een foto toegevoegd om de situatie visueel duidelijk te maken. Als de ronde klaar is, wordt er bij een audit ook nog een score gegeven. Hierna is er geen extra uitwerking meer nodig. Presenteren, updaten, narrowcasten en dergelijke zijn verscheidene functies van de 5S App. De toegankelijkheid zorgt ervoor dat in feite iedere medewerker afwijkingen kan registreren. Dit is belangrijk, want hoe meer mensen afwijkingen registreren, hoe sneller het 5S DNA geactiveerd wordt.

Versnellen van de transformatie

De 5S App geeft real-time inzicht welke acties door wie moeten worden opgevolgd, en wat de voortgang hiervan is. Deze functie biedt handvatten om de transformatie beter te managen, waardoor het bedrijf sneller kan professionaliseren. Omdat iedereen op de werkvloer betrokken wordt, is dit geen ad-hoc activiteit, maar een continu proces, dat verweven is in de uitvoer van het dagelijkse werk. Door deze eenvoudige en doeltreffende manier van borgen kunnen er vaker interne (audit) rondes worden gelopen.


Door naast de 5S App ook onze Safety App te gebruiken, worden gesignaleerde veiligheidspunten opgenomen in de Safety registraties. De bijdrage van het 5S-programma en de 5S-applicatie aan de veiligheid binnen uw bedrijf is significant.

Audit 5S Company
Opvolging 5S acties app

Opvolging borgen

Na een audit of snelle ronde kunt u via een gecategoriseerd overzicht de bevindingen inzien. Filtering op afdeling en team zorgt voor een duidelijk overzicht van de relevante openstaande acties. Er is een interactief dashboard beschikbaar met alle onderhanden meldingen, inclusief voortgang status en tijdigheid om de operationele sturing te ondersteunen. Tijdens het dagelijkse of wekelijkse teamoverleg worden de openstaande acties en scores doorgenomen. Actiehouders en deadlines kunnen dan gezamenlijk worden toegevoegd via de tablet en eventueel ook via de semi-digitale borden. Deze semi-digitale borden kunnen op maat gemaakt worden en in de look & feel van uw bedrijf geleverd worden.

Delen met het team

Zichtbaarheid draagt bij aan de acceptatie van veranderingen en faciliteert een gedragsverandering bij mensen. Het is van belang dat men geregeld informatie met betrekking tot 5S en Safety ziet. Bijvoorbeeld de scores van een audit of de bevindingen van een snelle ronde. De op maat gemaakte semi-digitale borden met geïntegreerd Smart TV scherm dragen hieraan bij.

De borden zijn (draadloos) verbonden met onze Apps en worden gebruikt om:

 • Dagelijkse bevindingen met het team te bespreken (Operationeel overleg)
 • Gedurende werktijd worden opeenvolgend de volgende punten op de schermen getoond: de afdeling specifieke 5S en Safety bevindingen, gemaakte 5S afspraken, scores en eventueel andere relevante berichten (narrowcasting).

Het magnetische deel naast en onder het scherm kan gebruikt worden om aantekeningen te maken, verbetervoorstellen op te hangen of ander nieuws wat continue zichtbaar moet zijn te plaatsen.

Delen 5S acties app

5S kan toegepast worden op elke werkvloer, binnen iedere sector. Ontdek hoe 5S Company u helpt bij veiliger, efficiënter en winstgevender werken. Een succesvolle 5S-implementatie in drie fases.

> ALLES OVER 5S IMPLEMENTATIE

De belangrijkste stap van het implementeren van de 5S-methode op de werkvloer is de borgingsfase. 5S Company helpt u bij het bepalen van de standaarden en de 5S-borging op de werkvloer.

> 5S-BORGING: ÉÉN STANDAARD

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?