GEMBA WALK: een ronde op de werkvloer

Problemen op de werkvloer constateren en opsporen, het verbeteren van processen, de betrokkenheid van medewerkers vergroten en zorgen voor meer veiligheid tijdens dagelijkse processen. De Gemba walk geeft een duidelijk beeld van wat er nu echt op de werkvloer gebeurt. Het doel van Gemba is het identificeren van verstoringen en uitdagingen op de werkplek die u wilt verbeteren.

Heeft u vragen?

Patrick helpt u graag op weg.

5S voordelen-patrick

Vergroot kennis van de praktijk met Gemba

Om 5S effectief uit te kunnen rollen, is kennis van de praktijk noodzakelijk. Gemba is een eerste kennismaking en analyse van de werkvloer. Vrij vertaald betekent Gemba walk dan ook ‘ronde op de werkvloer’. Er wordt gekeken naar de verschillende processen, tools en zelfs looprichting op de werkvloer. Op deze pagina leest u wat het doel is van een Gemba voor 5S en hoe deze ronde eruit ziet. Ook geven we u praktische tips en leggen we de verschillende stappen van deze uitvoerige en inzichtelijke werkplekanalyse uit.

Gemba walk

DOEL VAN EEN GEMBA WALK

Het doel van de Gemba walk is het daadwerkelijk zien op de werkvloer wat de processen en verspillingen zijn. De 5S-methode kent een vaste opbouw, maar geen werkvloer is hetzelfde. Veelal zijn medewerkers gewend aan de werkomgeving en zien de verspillingen en potentie over het hoofd. De Gemba geeft een frisse en scherpe blik op de verbeterpotentie en deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wat nodig is voor een effectieve 5S-uitrol.


Ook worden medewerkers geïnterviewd om te achterhalen wat de bekendheid is met 5S, wat het 5S-niveau van uw organisatie is en in hoeverre men dit toe kan passen. De basiskennis van 5S wordt opgenomen in het theoriegedeelte van de 5S-uitrol. Als aanvullende kennis en toepassing van 5S wenselijk of noodzakelijk blijkt, is er 5S-training. Deze training vergroot de kennis van iedereen binnen de organisatie met 5S.

Deze klanten gingen u al voor:

Tijdens de 5S-uitrol worden alle S’en uit het 5S-model in praktijk toegepast. Dit zijn de stappen van de uitvoerfase van de 5S-implementatie op de werkvloer.


Beoordeel het 5S-niveau van de werkvloer met een 5S-audit en controleer of 5S effectief is toegepast binnen de organisatie. Of vraag een 5S-audit aan voor het bepalen van het 5S-niveau op uw werkvloer.

De 5S-training is erop gericht om iedereen binnen een bedrijf bekend te maken met de 5S-methode. Werk aan het effectief implementeren van 5S binnen uw organisatie en word een ster in 5S!

Gemba en 5S in praktijk: het stappenplan

Samen met een medewerker wordt de ‘ronde op de werkvloer’ gelopen. Alle processen worden afzonderlijk bekeken en per proces worden er één of meer medewerkers geïnterviewd. Punten waarop gelet dient te worden tijdens de gemba walk:

 • Onveilige situaties
    • Blusmiddelen niet bereikbaar
    • Nooduitgangen geblokkeerd
 • Onveilig handelen
    • Ontbreken van juiste PBM’s
    • Gebruik van afgekeurde gereedschappen
    • Niet navolgen van veiligheidseissen
 • Inefficiëntie
    • Onnodige bewegingen
    • Te veel of weinig voorraad
    • Wachten
    • Overproductie
 • Looproutes
    • Omlopen door inefficiënte indeling
    • Obstakels
 • Werkplekindeling
    • Logische indeling op gebruik materiaal
 • Opslag materialen
    • Logische plek voor gebruik
    • Juiste hoeveelheid
    • Juiste omstandigheden
 • Verspillingen

Alle bevindingen worden verzameld en dragen bij aan een effectieve 5S uitrol volgens de 5S methode.

5S app in gebruik

Wat is Gemba?

Gemba is een bekend concept binnen de Lean-filosofie. In het Japans betekent die woord letterlijk ‘de echte plek’. Binnen 5S wordt hiermee bedoeld ‘de plek waar het gebeurt’: de werkplek. Het concept van de Gemba walk is ontwikkeld door Taiichi Ohno. De ronde laat managers, leidinggevenden en medewerkers met eigen ogen zien hoe er gewerkt wordt door de werkplek te bezoeken en analyseren.

Het concept kent drie belangrijke elementen:

1. Ga kijken

Bezoek de werkplek en bekijk of processen op de juiste manier worden uitgevoerd. Vertrouw niet alleen op wat er op papier staat of wat medewerkers vertellen, maar bekijk met eigen ogen hoe werkzaamheden verricht worden en registreer problemen of verstoringen.

2. Vraag waarom

Stel medewerkers en andere betrokkenen vragen om processen beter te begrijpen en te ontdekken waarom zaken op een bepaalde manier worden uitgevoerd. Op basis van de antwoorden en constateringen biedt deze kennis ruimte voor het bedenken van nieuwe ideeën voor procesoptimalisatie.


3. Toon respect
Begrijp uitdagingen waar medewerkers mee te maken hebben door met mensen in gesprek te gaan. Bepaal hoe u hen aanspreekt en benadert, zonder dat hierbij veiligheid, kwaliteit en productiviteit onder druk te zetten. Respecteer de tijd van medewerkers, stoor hen niet terwijl zijn werken en toon waardering voor hun inzet.

Delen 5S acties app

Verbeter en optimaliseer processen met 5S Company

Door de ruime ervaring van 5S Company met 5S-implementaties op veel verschillende werkvloeren, zien we snel waar de verspillingen en potentie voor optimalisaties en verbeteringen zitten. 5S Company biedt een frisse en kritische blik op uw processen, de inrichting van de werkvloer en achterhaalt de kernoorzaken. De bevindingen vertalen we naar de 5S-uitrol, wat u een strakke, veilige en efficiënte werkvloer oplevert.

5S kan toegepast worden op elke werkvloer, binnen iedere sector. Ontdek hoe 5S Company u helpt bij veiliger, efficiënter en winstgevender werken. Een succesvolle 5S-implementatie in drie fases.

> ALLES OVER 5S-IMPLEMENTATIE

Krijg meer inzicht en controle over de resultaten van uw 5S-uitrol met de 5S App. De applicatie ondersteunt u bij het borgen van 5S op de werkvloer en het eenvoudig uitvoeren van 5S-audits.

> 5S-APP: VERBETER RESULTATEN

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?

BENIEUWD naar uw gemba?