5S PROGRAMMA's

Elk bedrijf is uniek. Nét als de 5S-methode. Want echt efficiënt en veilig werken, realiseert u alleen met een programma dat past bij uw bedrijf. Denk aan het vergroten van productiviteit en veiligheid, verspillingen en kosten verlagen. Hier slaag je alleen in wanneer de gekozen 5S-uitrol daadwerkelijk aansluit bij de behoeften en actuele uitdagingen binnen een organisatie. En daarom hebben wij hiervoor de 5S programma’s ontwikkeld.

Flexibele verbetermethodes voor elk bedrijf

5S Company heeft verschillende 5S programma’s ontwikkeld, voor elk type werkomgeving en elke verbeterwens. Ook zijn deze ‘verbetermethodes’ stuk voor stuk afgestemd op basis van de schaalgrootte van een bedrijf of de specifieke werkomgeving. Met de op maat gemaakte programma’s stellen wij elke organisatie in staat 5S soepel, effectief en succesvol uit te rollen.

Van directe en complete eenmalige uitrol bij kleine bedrijven of een geselecteerde afdeling tot een gefaseerde 5S-uitrol bij grote bedrijven. Bovendien worden de verschillende afdelingen of vestigingen één voor één aangepakt. 5S Company heeft veel ervaring met 5S-implementaties, het trainen en ondersteunen van facilitators om de interne verbetercapaciteit volledig te benutten.

Heb je vragen?

Dennis helpt je graag op weg.

5S niveau- Dennis

Welke 5S programma's zijn er?

Wilt u eerst en pilot doen op 1 afdeling? Kies dan ons 5S activatie programma

Als alle werknemers in totale werkgebied werkzaam zijn

Standaard 5S uitrol
met complete werkvloer team en leidinggevenden in 1x tegelijkertijd

Als gebied te groot is om in 1x aan te pakken, of als het proces het niet toelaat

Standaard 5S uitrol
met complete werkvloer team en leidinggevenden o.b.v. van waves afhankelijk van grootte en afgeschermde gebieden

Als operators vaste machine / werkplek hebben

Kernteam
met leidinggevenden en operators vanuit ploegen, rollen algemene 5S uit op hele gebied, bepalen de standaard (afspraken). Richten pilot area in

Als er meer dan 3 area’s zijn dan is een kernteam aan te bevelen

Kernteam pakt pilot area op en bepaald in hoofdlijnen de standaard. Hebben voortrekkers rol in uitrol op werkplekken in andere gebieden

Bij meerdere vestigingen, met eigen verbetercapaciteit

Uitrol TWI style:
Uitrol bij vestiging voordoen.
Hierna samen vestiging(en) uitrollen. Daarna coachend begeleiden bij opvolgende 5S uitrollen

Optioneel aanvullend: Senior management 5S training

Optioneel aanvullend: Lean awareness t.b.v. lean transitie

Vind uw 5S programma

5s UITROL IN 1X

5S wordt in één keer op de werkvloer uitgerold. Hierbij zijn alle medewerkers betrokken. In twee dagen worden medewerkers getraind in 5S en vind ook de 5S-implementatie fysiek plaats.

Voor wie
Dit programma is geschikt voor bedrijven met één of twee afdelingen. Het werkoppervlak en de werkintensiteit moeten goed te overzien zijn. Deze uitrol kan daarom goed worden toegepast in werkomgevingen waar 20-30 medewerkers werkzaam zijn.

Voordelen
Het belangrijkste voordeel van deze manier van uitrollen is dat in zeer korte tijd het gehele werkgebied fysiek wordt aangepakt. Alle medewerkers volgen tegelijkertijd dezelfde training. Dit versterkt eigenaarschap bij werknemers en draagt uiteindelijk bij aan teambuilding.

5s UITROLLEN IN WAVES

5S wordt in stappen uitgerold. Na een scan van de werkomgeving worden de 5S’sen in ‘waves’ fysiek uitgevoerd. De verschillende implementatiesprints kunnen kort achterelkaar gepland worden. Dit maakt het mogelijk om grote werkgebieden of afwijkende afdelingen efficiënt en snel te transformeren.

Voor wie
Dit programma is goed toepasbaar bij bedrijven met een groot en intensief werkoppervlak (> 2000m²). Of wanneer op afdelingen meer dan dertig medewerkers werkzaam zijn. Bij dit programma wordt de uitrol specifiek afgestemd op eigen processen en standaarden van afdelingen.

Voordelen
Het effectief inplannen van opvolgende waves en het aanstellen van interne ‘kartrekkers’. Die met succes de uitrol op de eigen afdeling hebben afgerond, worden grote werkgebieden volledig getransformeerd. Dit immers in een snel en overzichtelijk tempo. De waves zijn vergelijkbaar in opzet en basistraining, waardoor alle medewerkers na de uitrol hetzelfde 5S-niveau bezitten.

5s UITROLLEN in gerichte gebieden VIA KERNTEAM

Deze 5S-uitrol focust zich op gerichte gebieden. Denk bijvoorbeeld aan werkgebieden waar veel operators tegelijkertijd aan het werk zijn. De ‘algemene’ ruimten, zoals de opslagruimte van productiematerialen of het aan- en afvoergebied, worden vaak gebruikt door andere medewerkers. Er is sprake van een duidelijke scheiding in werkgebieden. Maar tegelijkertijd hebben beide teams elkaar nodig.

Een algemene 5S-uitrol voor alle medewerkers is in deze situatie niet effectief. Met deze gerichte-gebieden-uitrol gaat een kernteam in beginsel aan de slag met het werkgebied rondom de werkplekken. Dit kernteam kan bestaan uit een aantal teamleiders, operators en logistieke medewerkers. Eén werkplek wordt ingericht op basis van 5S-standaarden. Na een korte 5S-training en uitrolsessies in groepsverband zijn operators in staat de eigen werkplek zelf juist in te richten.

Voor wie
Dit programma is zeer geschikt voor werkgebieden met vaste machineopstellingen, waar vaste medewerkers aan werken. Dit kunnen bijvoorbeeld ook werkplekken en -stations aan een lopende band zijn.

Voordelen
In deze opzet worden alle medewerkers op de werkvloer intensief bij de 5S-implementatie betrokken. Dit maakt deze uitrol daarom ook zeer effectief én relevant. Werknemers krijgen verantwoordelijkheden en zien hoe zij zelf het verschil kunnen maken. Zonder afgeleid te worden door zaken in de werkomgeving waar zij geen invloed op hebben. Elke medewerker wordt getraind en bezit dezelfde 5S-achtergrond en knowhow. Deze uitrol hebben wij onder meer uitgevoerd bij Hordijk (zie 5S case) werkzaam in de foodindustrie (zie website Hordijk).

5S Uitrollen via pilot met kernteam

De opzet van deze 5S-uitrol is gericht op grote bedrijven met meerdere afdelingen. Bij deze bedrijven is al een verbeterteam of -adviseur actief werkzaam aan optimalisatie van bedrijfsprocessen. Werkgebieden hebben doorgaans een vergelijkbare opzet. Dit maakt het daarom ook mogelijk een groot deel van de uitrol te standaardiseren. Denk hierbij onder meer aan looppaden en vaste opstelling van kasten.

Met het samengestelde kernteam, waarin per afdeling minimaal één werknemer vertegenwoordigd is, worden de standaarden van de 5S-uitrol bepaald. De 5S-implementatie vindt plaats op één geselecteerde afdeling, in directe samenwerking met het kernteam en alle medewerkers van de afdeling. Het kernteam bepaalt in de nazorgfase de borgingsopzet en standaardisatie voor alle afdelingen.

Voor wie
Dit programma is geschikt voor bedrijven met een intern verbeterteam. Met de wens om zelf deels een 5S-uitrol uit te voeren. Deze uitrol is voornamelijk effectief voor bedrijven met meerdere operations-afdelingen, waar medewerkers over het totale werkgebied actief zijn. Voorbeelden hiervan zijn laboratoriums en logistieke omgevingen.

Voordelen
De grootste meerwaarde van dit programma is het feit dat medewerkers zelf gericht bij de 5S-implementatie betrokken worden. Dit zorgt voor eigenaarschap en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel. Door het standaardiseren van de uitrol wordt verspilling van tijd en kosten voorkomen.

5S Uitrollen in meerdere vestigingen

Tot slot de 5S uitrollen in meerdere vestigingen. Bedrijven met meerdere vestigingen, zoals service- en onderhoudsbedrijven, opereren doorgaans ‘stand-alone’. Op hoger niveau is er afstemming over algemene zaken, maar per vestiging zijn er grote verschillen op de werkvloer. Door het standaardiseren van processen op basis van de 5S-methode ontstaat een effectieve, bedrijfsbrede standaard tussen alle vestigingen.

Standaardiseren van processen maakt het mogelijk eenvoudig capaciteit binnen verschillende vestigingen. Dit verkleint de noodzaak voor het extern inhuren van personeel en helpt bedrijven maximaal gebruikmaken van eigen kennis en capaciteit.

De uitrol van 5S is relatief eenvoudig. Samen met een kernteam wordt 5S uitgerold binnen één vestiging. Hier worden tegelijkertijd direct de standaarden bepaald. Op basis van goede nazorg en evaluatie hiervan wordt een plan ontwikkeld voor de volgende 5S-uitrollen binnen de andere vestigingen. Hierbij wordt de ervaring van het kernteam ingezet, waardoor de externe inzet voor de 5S-implementatie geleidelijk kan worden afgebouwd.

Voor wie
Dit programma is in het bijzonder geschikt voor bedrijven met meerdere vestigingen. Voorbeelden hiervan zijn auto- en bedrijfswagendealers, retail-ketens met winkels maar ook magazijnen, productieketens en servicewerkplaatsen.

Voordelen
De uitrol is individueel per vestiging, waardoor iedereen binnen de vestiging de juiste aandacht en 5S-training krijgt. De training vindt plaats aan de hand van een vastgestelde basisstandaard. Dit vergroot bovendien ook de effectiviteit van de uitrol. Binnen de kaders van de standaard is voldoende ruimte voor ideeën en vernieuwing, waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat. Optimalisaties en verbeteringen tijdens nieuwe uitrollen worden gebruikt om de 5S-implementatie bij andere vestigingen te versnellen en optimaliseren.

ONTDEK ONZE CASES

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek