5S TRAINING

De 5S-training is erop gericht om iedereen binnen een bedrijf bekend te maken met de 5S-methode. Van management en supervisors tot onderhoudsmedewerkers en de mensen op de werkvloer: het 5S-trainingsplan van 5S Company draagt bij aan het effectief implementeren, standaardiseren en borgen van de 5S-implementatie binnen uw bedrijf.

Heeft u vragen?

Miranda helpt u graag op weg.

Stimuleer teamwork door praktische coaching

Kwaliteit en productiviteit op de werkvloer blijvend verbeteren, daar is teamwork voor nodig. De 5S-training is erop gericht om medewerkers te begeleiden in het professionaliseren van de werkplek met 5S. De verschillende onderdelen uit de 5S-methode komen stap voor stap aan bod en worden door middel van praktische coaching eigen gemaakt. Een 5S-cursus is altijd op maat van uw bedrijf. Op basis van het plan van de 5S-implementatie voor uw organisatie, stelt 5S Company een custom made 5S-trainingsplan samen.

Tijdens de 5S-uitrol worden alle S’en uit het 5S-model in praktijk toegepast. Dit zijn de stappen van de uitvoerfase van de 5S-implementatie op de werkvloer.

 

> 5S-UITROL OP DE WERKVLOER

Beoordeel het 5S-niveau van de werkvloer met een 5S-audit en controleer of 5S effectief is toegepast binnen de organisatie. Of vraag een 5S-audit aan voor het bepalen van het 5S-niveau op uw werkvloer.

> ONTDEK UW 5S-NIVEAU

De eerste kennismaking en analyse van de werkvloer. Tijdens de Gemba-walk worden processen en verspillingen nauwkeurig in kaart gebracht voor een effectieve uitrol van de 5S-methode.

> RONDE OP DE WERKVLOER

5S Training

DOEL 5S TRAINING

Het doel van de 5S-training is het praktisch toe kunnen passen van de verschillende 5S-onderdelen op de werkvloer. De training vormt daarom een belangrijk vervolg op de 5S-uitrol. Doordat iedereen binnen de organisatie de juiste tools krijgt om veilig en efficiënt te werken, krijgt 5S een vaste plek in de praktijk.

ZO ZIET EEN 5S TRAINING ER IN DE PRAKTIJK UIT

Voordat de 5S-training de praktijk induikt wordt op basis van een Gemba-walk en de aanwezige trainingsbehoefte de training op maat gemaakt. Zo sluit de training goed aan bij uw werkvloer, elk bedrijf is immers anders. In de trainingssessies, welke elkaar in de fysieke uitrol steeds opvolgen, leren de medewerkers wat de belangrijkste concepten van 5S zijn en welke rollen en verantwoording iedereen binnen het team heeft om een effectieve, 5S-werkplek te behouden. Denk hierbij aan:

  • Lopen van een interne 5S-ronde
  • Uitvoeren van een interne audit
  • Verwerken van verbetervoorstellen
  • Beheren van 5S-afspraken
  • Bevindingen in de 5S App omzetten naar actie
  • Dagstart opstellen en coachen
  • Motiveren van medewerkers
  • Vertalen van acties naar voordelen en reductie van verspilling

5S Training on the job, meer dan een 5S cursus

De praktijk brengt u en uw medewerkers verder dan een statische 5S-cursus. Daarom is deze 5S-training zo praktisch mogelijk en gericht om ‘on the job’ direct tot resultaat over te gaan. Na de gezamenlijke introductie, wordt direct op de werkvloer meegelopen om de theorie in de praktijk toe te passen. De werknemers krijgen tijdens het toepassen praktische coaching om de nieuwe werkwijze eigen te maken.

Voor wie is de 5S training bedoeld?

De 5S-training is voor iedereen: van LEAN-manager, team captain tot medewerker die net kennis heeft gemaakt met 5S. Een nieuwe werkwijze aanleren is iets wat voor ieder persoon en iedere organisatie anders werkt. Een goede training sluit daarom aan bij de ambities, werkplek en trainingsbehoefte van de mensen binnen die organisatie. Laat u zich daarom goed adviseren over passende trainingsdoelen om de volledige 5S implementatie tot een succes te maken.

Opvolging 5S acties app
5S training 5S Company

5S Company: samen werken aan verbetering

Door de ruime ervaring van 5S Company met 5S-implementaties op verschillende niveaus, kunnen we medewerkers van alle niveaus begeleiden bij de volgende stap in de toepassing van 5S. Dat kan tijdens de audit, waarbij we medewerkers prikkelen om met een andere bril naar de werkplek en werkomgeving te kijken of goede PDCA leren toepassen tijdens een dagstart. De 5S-training en begeleiding van 5S Company helpt u uw medewerkers te overtuigen en enthousiasmeren onderdeel te zijn van verandering en verbetering. Professionaliseer en organiseer uw bedrijf en teams, samen met 5S Company.

Direct een Offerte AANVRAGEN?

5S kan toegepast worden op elke werkvloer, binnen iedere sector. Ontdek hoe 5S Company u helpt bij veiliger, efficiënter en winstgevender werken. Een succesvolle 5S-implementatie in drie fases.

> ALLES OVER 5S-IMPLEMENTATIE

Krijg meer inzicht en controle over de resultaten van uw 5S-uitrol met de 5S App. De applicatie ondersteunt u bij het borgen van 5S op de werkvloer en het eenvoudig uitvoeren van 5S-audits.

> 5S-APP: VERBETER RESULTATEN

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?