5S Audit

Bij een 5S audit wordt het 5S-niveau van de werkvloer beoordeeld. Een 5S-controle wordt doorgaans aan het einde van een 5S-implementatie uitgevoerd. Met behulp van een 5S-checklist ondersteund door de hands-on 5S App wordt gemeten of 5S effectief is toegepast binnen de organisatie. Hier kan je lezen hoe een audit erin de praktijk uitziet en de verschillende manieren van 5S Company voor het inzetten van audits.

Heeft u vragen?

Marcel helpt u graag op weg.

5S Audit

Hoe gaat een 5S audit in praktijk in z’n werk?

Het uitvoeren van een 5S audit gebeurt altijd samen met een teamleider of medewerker van uw organisatie. De grootte van de werkvloer bepaalt de duur van de audit. Daarnaast bepaalt het 5S-niveau of de audit op een vooraf gepland moment of ongepland uitgevoerd wordt.

Lean 5S checklist en 5S audit-bord

Een vast onderdeel van de 5S audit is de 5S-checklist. In deze checklist worden alle 5 S’en van de 5S-methode nagelopen: scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Ook wordt in de checklist het 5S-niveau beoordeeld aan de hand van scores tussen de 0 en 100 procent. Daarnaast toetst de checklist zelf niet alleen het 5S-niveau van de werkvloer, maar ook het 5S-DNA van de medewerkers.

Hoewel de 5S methode een vaste plek heeft binnen de checklist, wordt er tijdens de audit ook gekeken naar situaties zoals deze zich voordoen in de praktijk. Het Lean 5S-checklist-sjabloon wordt direct na het uitrollen van 5S in de organisatie aangepast aan de omstandigheden van de werkvloer. Zo vormt de praktijk de basis om tot de juiste metingen te komen.

Tijdens de 5S-uitrol worden alle S’en uit het 5S-model in praktijk toegepast. Dit zijn de stappen van de uitvoerfase van de 5S-implementatie op de werkvloer.

> 5S-UITROL OP DE WERKVLOER

De 5S-training is erop gericht om iedereen binnen een bedrijf bekend te maken met de 5S-methode. Werk aan het effectief implementeren van 5S binnen uw organisatie en word een ster in 5S!

> EEN TRAINING OP MAAT

De eerste kennismaking en analyse van de werkvloer. Tijdens de Gemba-walk worden processen en verspillingen nauwkeurig in kaart gebracht voor een effectieve uitrol van de 5S-methode.

> RONDE OP DE WERKVLOER

De vier stappen van de 5S audit

1. De 5S audit start met een check in de 5S App. Zo wordt zichtbaar welke openstaande acties er zijn en of er aan de acties en verbeterpunten is gewerkt. Via de 5S App worden alle situaties in de lijst met onderhanden werk bijgehouden. Zowel situaties die verbeterd moeten worden, als de positieve aspecten en voortgang van 5S op de werkvloer.

2. De volgende stap is het lopen van een ronde op de werkvloer: de Gemba walk. Tijdens deze ronde worden alle 5 S’en van de 5S-methode nagelopen aan de hand van een 5S-checklist. Daarnaast wordt ook de volledige werkvloer gecontroleerd en verschillende medewerkers worden tijdens de controleronde geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen, ideeën en mogelijke belemmeringen.

3. Na de Gemba walk worden de scores per S ingevuld in de Lean 5S checklist. Hieruit wordt het actuele 5S-niveau van de organisatie duidelijk en wordt er ook een advies ter verbetering van het 5S-niveau van de organisatie ontwikkeld.

4. Aan het eind van de audit worden de resultaten gedeeld met de gehele teams. Vaak gebeurt dit middels via een uitgebreid semi-digitaal 5S audit bord. Via een 5S-bord wordt op een doeltreffende manier de bevindingen van de ronde met de medewerkers gedeeld. Door de resultaten van de audit aan alle medewerkers te presenteren, zijn werknemers direct betrokken bij het resultaat en kunnen tegelijkertijd noodzakelijke acties direct worden afgestemd.

Wanneer zet u een audit in?

De 5S audit is een waardevol instrument voor het verbeteren en versnellen van een effectieve 5S-implementatie in de organisatie. De audit kan voor verschillende doeleinden worden ingezet.

- 5S audit als training

Door de audit samen met een medewerker uit te voeren, vindt er tegelijkertijd een stukje 5S training plaats. Deze training zorgt ervoor dat de kennis in huis is om op termijn zelfstandig interne audits uit te voeren.

- Inzicht in huidige 5S-niveau

Een 5S audit geeft inzicht in het huidige 5S-niveau van de werkvloer. De checklist beoordeelt de Gemba van dat moment ‘real time’. Hierdoor is de tijd tussen belemmering en oplossing minimaal. Verbeterpunten kunnen direct worden vertaald naar taken binnen het team, met duidelijke afspraken over rolverdeling en deadlines.

- 5S borging

De audit stelt een organisatie in staat 5S te borgen. Na elke audit worden de resultaten in de 5S App opgeslagen. Deze scores geven een duidelijk beeld van voortgang over een bepaalde periode en wat mogelijke struikelblokken zijn voor 5S op de werkvloer. Zo kunnen medewerkers ook zelf het 5S-niveau van de werkomgeving monitoren.

- In stand houden van 5S

Het ‘in stand houden’ van 5S blijkt voor veel bedrijven lastig in de praktijk. De externe audits zijn een stok achter de deur om het reeds behaalde 5S-niveau vast te houden en te streven naar vooruitgang. Om ervoor te zorgen dat niet alleen op het moment van de audit 5S voldoende toegepast wordt, vinden er daarom ongeplande audits plaats door 5S Company als externe partij.

De ruime ervaring van 5S Company leert dat deze periodieke checks voor alle branches en alle 5S-niveaus een welkom steuntje in de rug zijn. Samen met uw 5S-specialist kunt u tot zelfs ver na de 5S-implementatie periodieke audits afstemmen om het 5S-niveau van de werkvloer in te stand te houden.

5S Audit score
5S Checklist
Audit 5S Company

Ontdek nu vrijblijvend uw 5S-niveau!

Bent u benieuwd wat uw huidige 5S-niveau is? Of wilt u het lopen van 5S audits uitbesteden? Maak kennis met de specialisten van 5S Company. Door middel van onze Lean 5S audit checklist en 5S App kunnen we in iedere branche eenvoudig, effectief en snel een audit uitvoeren. Op basis van het 5S-niveau van uw organisatie ontvangt u praktisch advies en een doelgerichte aanpak om de werkvloer naar een hoger niveau brengen. Neem vrijblijvend contact op voor 5S-advies op maat.

Direct een Offerte AANVRAGEN?

5S kan toegepast worden op elke werkvloer, binnen iedere sector. Ontdek hoe 5S Company u helpt bij veiliger, efficiënter en winstgevender werken. Een succesvolle 5S-implementatie in drie fases.

> ALLES OVER 5S-IMPLEMENTATIE

Krijg meer inzicht en controle over de resultaten van uw 5S-uitrol met de 5S App. De applicatie ondersteunt u bij het borgen van 5S op de werkvloer en het eenvoudig uitvoeren van 5S-audits.

> 5S-APP: VERBETER RESULTATEN

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?