5S UITROL

Na de analyse fase gaan we over op de uitvoer fase en is het tijd om 5S uit te rollen op de werkvloer. Samen met de teamleider en een team medewerkers worden alle 5 de Sen volgens de 5S methode toegepast. Lees hieronder wat het doel is van een 5S uitrol en hoe deze eruit ziet.

Heeft u vragen?

Dennis helpt u graag op weg.

5S niveau- Dennis
5S Uitrol

DOEL VAN EEN 5S UITROL

Er zijn in hoofdlijn een vijftal doelen te benoemen die voortkomen uit een 5S uitrol:

 1. Veiligheid
  • Veiligheid staat altijd bovenaan op de agenda bij 5S. Het doel is dan ook om alle onveilige situaties op te lossen en onveilig handelen te voorkomen.
 2. Alleen dat wat nodig is, scheiden
  • Alle aanwezige materialen op de werkvloer worden beoordeeld op nut en noodzaak. Alle overbodige materialen worden apart gezet in het ‘rode label’ gebied ter evaluatie.
 3. Een schone werkomgeving, schoonmaken
  • Alles wordt grondig gepoetst zodat er een prettige en schone werkomgeving ontstaat.
 4. Alles een vaste en juiste plaats, schikken
  • Alle materialen krijgen een vaste plaats die logisch aansluit op het proces.
 5. Iedereen weet wat er verwacht wordt, standaardiseren
  • Er worden afspraken gemaakt over de standaard waar iedereen zich aan dient te houden.

Door het realiseren van de hoofddoelen, worden ook verschillende subdoelen gerealiseerd:

 • Wachttijd reductie
 • Logische looproutes
 • Juiste voorraad materiaal
 • Zichtbaar maken van afwijkingen op de werkvloer
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de werkvloer

Hoe ziet een 5S uitrol er uit

Samen met een team vaste medewerkers en een teamleider wordt de fysieke uitrol uitgevoerd. De 5S uitrol vindt over het algemeen plaats in 2 dagen per wave. De grootte van de werkvloer, het team medewerkers en intensiteit bepalen hoeveel waves nodig zijn. Hoeveel waves nodig zijn, wordt onder andere duidelijk tijdens de gemba walk. De uitrol wordt gestart met een scan van de werkvloer door middel van de 5S app, waarna gezamenlijk wordt bepaald wat er moet gebeuren.

Tijdens de 2 dagen komen alle 5 de Sen aan bod. Iedere S wordt geïntroduceerd met een kort stukje theorie, waarna we snel overgaan tot uitvoering in de praktijk. Door de snelle toepassing van de theorie in de praktijk worden de eerste resultaten al snel zichtbaar en blijft de motivatie hoog.

Na de uitrol wordt de kennis van 5S verhoogd door middel van 5S training en houden we 5S in stand met onder andere 5S audits.

Foto 5S app tablet
5S app in gebruik

HOE 5S IS UW WERKVLOER?

Ook op uw werkvloer zijn mogelijkheden om efficiënter te werken en verspillingen te verminderen. Met onze ruime ervaring met het uitrollen van 5S in verschillende branches, maken we snel de vertaling naar resultaat. Benieuwd naar wat een 5S uitrol u op kan leveren?

ONTDEK ONZE CASES

Direct een Offerte AANVRAGEN?