De Rol van 5S in QHSE

QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) staat voor Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Het is een integrale benadering binnen organisaties om ervoor te zorgen dat de processen en activiteiten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Een belangrijk onderdeel van QHSE is het implementeren van effectieve methoden en technieken om deze doelstellingen te bereiken. Een van de meest prominente methoden is de 5S-methode. Die bekend staat om zijn focus op organisatie, netheid en efficiëntie op de werkvloer.

Wat is QHSE?

QHSE omvat een reeks principes en richtlijnen die gericht zijn op het waarborgen van de kwaliteit van producten en diensten. Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en ook het minimaliseren van de impact van activiteiten op het milieu. Organisaties streven naar naleving van wettelijke normen en regelgeving op deze gebieden. Terwijl ze ook streven naar continue verbetering van hun prestaties op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Naast dat preventiemedewerkers hier mee bezig zijn, helpt het heel erg als er vanaf de werkvloer pro-actief wordt meegedacht. Dit wordt dan ook door 5S gestimuleerd.

QHSE horiznontaal
QHSE 5S

De 5S-methode

De 5S-methode is een systematische aanpak die oorspronkelijk uit Japan komt. En bestaat uit vijf kernprincipes: Scheiden, Schoonmaken, Schikken, Standaardiseren en Standhouden. Deze principes zijn ontworpen om de werkplek te organiseren, verspilling te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

  1. Scheiden (Seiri): Dit houdt in dat onnodige items worden verwijderd uit de werkplek. Een opgeruimde werkplek minimaliseert verwarring en vermindert kortom de kans op ongelukken door struikelen over onnodige voorwerpen.

  2. Schoonmaken (Seiso): Een schone werkplek is essentieel voor een gezonde en veilige werkomgeving. Regelmatige schoonmaak vermindert het risico op ziektes en bevordert de algehele hygiëne op de werkplek.

  3. Schikken (Seiton): Hierbij worden items georganiseerd en toegewezen aan specifieke locaties, zodat medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot wat ze nodig hebben. Dit helpt niet alleen de efficiëntie te verbeteren, maar minimaliseert ook de tijd die nodig is om naar benodigde materialen te zoeken. Hierdoor wordt de productiviteit verhoogd.

  4. Standaardiseren (Seiketsu): Dit houdt in dat gestandaardiseerde procedures en werkwijzen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de 5S-principes consistent worden toegepast. Standaardisatie draagt bij aan het handhaven van de verbeteringen en ook het creëren van een cultuur van discipline en efficiëntie.

  5. Standhouden (Shitsuke): Dit principe richt zich op het handhaven van de bereikte verbeteringen door middel van training, regelmatige audits en continue betrokkenheid van medewerkers. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de 5S-methode een integraal onderdeel wordt van de organisatiecultuur.

De Positieve Invloed van 5S op Veiligheid binnen QHSE:

  1. Verbeterde werkplek veiligheid: Een georganiseerde werkplek vermindert de kans op ongelukken, zoals struikelen, vallen of het omstoten van gevaarlijke materialen.

  2. Snelle identificatie van gevaren: Door items duidelijk te markeren en te organiseren, kunnen medewerkers snel potentiële gevaren identificeren en vermijden. Door onze 5S Applicatie en Safety Applicatie kunnen werknemers ook direct preventief meldingen maken of snel incidenten melden en opvolging hierop inregelen en monitoren. Dit betekend dat iedere werknemer iets kan melden. Opvolging gebeurd vaak door preventie medewerkers.

  3. Efficiëntere noodprocedures: Een opgeruimde werkplek maakt het gemakkelijker om in geval van nood snel te handelen, bijvoorbeeld door een snelle evacuatie mogelijk te maken. In onze 5S en safety Apps zitten ook plattegronden en ontruimingsplannen geïntegreerd.

  4. Bewustzijn van Veiligheid: Het handhaven van de 5S-principes vereist dat medewerkers constant alert zijn op hun omgeving, wat immers het veiligheidsbewustzijn verhoogt. Het gezamenlijk vastleggen van de standaard en de frequente checklist rondes die worden gelopen om dit te controleren, houden dit levendig. Uiteraard hebben we deze checklist rondes geïntegreerd in onze Apps. Op deze manier wordt er op een laagdrempelige manier frequent aan de PDCA gedaan op de werkvloer.

Samengevat

De 5S-methode speelt een cruciale rol binnen QHSE door organisaties te helpen bij het creëren van een veilige, georganiseerde en efficiënte werkomgeving. Door het implementeren van de 5S-principes kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de normen van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Maar ook bijdragen aan een positieve en veilige werkcultuur. Het is essentieel voor organisaties om de 5S-methode te omarmen. Deze ook te integreren in hun QHSE-management cyclus om duurzame verbeteringen te realiseren en een veilige werkomgeving te waarborgen.

Heb je vragen?

Patrick helpt je graag op weg.

5S voordelen-patrick
Direct een Offerte AANVRAGEN?

ONTDEK ONZE CASES