5S niveau

Is 5S als losse lean tool ingezet of dient het als basis voor uw lerende organisatie? 5S is op iedere werkvloer en proces toe te passen, hieronder omschrijven we 5 niveaus en de daarbij horende vervolgstappen om ervoor te zorgen dat u voorop loopt binnen uw branch.

Heb je vragen?

Dennis helpt je graag op weg.

5S niveau- Dennis

Welke 5S niveaus zijn er

Klik op de situatie die bij u van toepassing is, of waar u meer over wilt weten:

5S niveau 1


5S niet eerder toegepast

Misschien wel eens van gehoord, maar niet actief op de werkvloer

5S niveau 2


5S gestart - maar terug in oude situatie

Bekend met 5S, ooit wel eens gestart maar momenteel weinig van over

5S niveau 3


5S is 3S

Het is over het algemeen schoon en netjes, maar er is moeite met standaardiseren waardoor er steeds teruggevallen wordt

5S niveau 4


5S staat - hoe op niveau te blijven

5S is toegepast op de werkvloer, maar er is moeite met standhouden en borgen

5S niveau 4


5S op niveau - borgen kan efficienter

5S wordt op hoog niveau nageleefd op de werkvloer, maar er is efficiency te halen in de uitvoering van de borging

5S niveau 5


5S is de basis

5S is de fundering, tijd voor continue verbeteren

5s niet eerder toegepast

Misschien heeft u ooit wel iets over 5S gehoord, misschien nog nooit en begint uw ervaring met het lezen van onze site, maar op uw werkvloer is nog geen 5S toegepast en waarschijnlijk vraag u zich af wat het oplevert.

Wat is 5S?

5S is een Lean methodiek die volgens de 5 S’en de werkplek organiseert en daarmee verspillingen en onveilige situaties elimineert. De 5 S’en zijn:
 • Selecteren
 • Schoonmaken
 • Schikken
 • Standaardiseren
 • Stand houden
 • Waarom 5S?

  Op de werkvloer zijn vermoedelijk verspillingen te zien als wachten, zoeken, defecten, overproductie, onnodige of onvoldoende voorraad, onbenut talent en wellicht zelfs gevaarlijke situaties of gevaarlijk handelen. Niet prettig voor medewerkers en niet representatief richting een klant.

  Door 5S toe te passen op de werkvloer en deze efficiënt en veilig in te richten kunnen verspillingen en ongevallen voorkomen worden. Lees meer over de 5S methode.

  Wat levert 5S op?

  Veel gehoorde uitdagingen waarin 5S kan ondersteunen zijn:

  • Ongevallen
  • Schades
  • Kapot gereedschap / kapotte machine
  • Wachttijden
  • Ruimte gebrek
  • Niet representatieve omgeving voor medewerker en klant

  Bij het volledig en juist implementeren van 5S op de werkvloer worden verspillingen en ongevallen teruggedrongen of voorkomen. Dit levert op:

   • Hogere efficiency (5-20%)
   • Voorkomen herstelkosten
   • Veiligheid bewustzijn
   • Duidelijke standaarden
   • Afwijkingen direct zichtbaar
   • Hogere werknemers tevredenheid
   • Gezamenlijk bewustzijn
   • Hogere first time right
   • Betere uitstraling
   • Eigenaarschap op de werkvloer
   • Het fundament voor continue verbeteren

  Wat is de volgende stap?

  Stap 1 is: de gemba walk. Hierbij neemt 5S Company de huidige situatie van de werkvloer op en geeft een advies over de beste vorm van de 5S uitrol.

  5S gestart - maar terug in oude situatie

  Bij veel verschillende bedrijven is deze situatie van toepassing, er is ooit een begin gemaakt met 5S maar dit is ergens halverwege blijven steken en de werkvloer raakt geleidelijk weer terug in zijn ‘oude status’.

  Waarom lukt zelf implementeren vaak niet?

  De kracht van 5S is ook de valkuil: het lijkt zo simpel. Een goed georganiseerde werkvloer oogt ‘simpel’ en strak, maar om dat te realiseren is alles behalve simpel.

  Er is basiskennis van 5S waarmee met alle goede bedoelingen vorm is gegeven aan de werkvloer inrichting. Materialen hebben nieuwe plekken gekregen en er zijn verschillende lijnen getrokken. Toch lijkt de werkvloer weer snel te vervallen in de ‘oude situatie’. Meestal is de oorzaak het niet volledig en juist uitvoeren van de laatste 2 S’en: standaardiseren en standhouden.

  Hoe wordt het wel een succes?

  Om 5S duurzaam te implementeren is het belangrijk om alle 5 de S’en gestructureerd uit te voeren en de standaarden goed vast te leggen. Vervolgens kunnen verschillende tools ervoor zorgen dat deze standaard ook opgevolgd wordt en daarmee 5S stand houdt. Lees meer over hoe 5S Company duurzaam implementeert onder 5S implementatie.

  Wat is de volgende stap?

  Een frisse 5S start. En om die te kunnen maken doet 5S Company altijd eerst een gemba walk, ofterwijl ronde op de werkvloer. Vervolgens kan er een duurzame implementatie opgezet en uitgevoerd worden die alle medewerkers betrekt en direct resultaat oplevert.

  5S is 3S

  5S is geïmplementeerd op de werkvloer en aan het einde van de werkdag is het schoon en netjes. Echter vervalt dit nog regelmatig wanneer de werkdruk toeneemt. Ook zijn het veelal dezelfde mensen die meer of minder aandacht geven aan 5S. Het ontbreekt nog aan een goede standaard en tools om 5S in stand te houden, ongeacht de werkdruk.

  Hoe krijg ik het hele team mee in 5S?

  Het komt regelmatig voor dat na implementatie van 5S er een groep medewerkers blijft die regelmatig herinnert moet worden aan de afgesproken standaard en deze niet altijd opvolgt. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, maar de meest voorkomende zijn:

  • Onvoldoende betrekken van alle medewerkers
  • Onvoldoende of onjuist inzetten van ‘stand houdt’ tools
  • Prioriteitsverschuiving

  Zijn tijdens de implementatie alle medewerkers voldoende betrokken? 5S Company betrekt alle medewerkers van de werkvloer bij een 5S uitrol, niet alleen de kwaliteitsmanager of afdelingshoofd. Zo wordt er een gezamenlijk belang gecreëerd en zijn medewerkers sneller geneigd de (eigen vormgegeven) standaard op te volgen.

  Is 5S wel echt de standaard? Of komt deze in het geding zodra de werkdruk oploopt. Het effect van goed toegepaste 5S is echter efficient werken. Iets dat bij een hogere werkdruk juist zou moeten helpen.

  Daarnaast geeft 5S Company 5S training aan medewerkers over verschillende tools, vormen en middelen om 5S in stand te houden.

  Wat is de volgende stap?

  Om een goed beeld te krijgen van de kernoorzaak, voert 5S Company een gemba walk uit (ronde op de werkvloer). Aan de hand van de uitkomsten kan er een passend trainingsaanbod gedaan worden om 3S naar 5S te brengen.

  5S staat
  hoe op niveau te blijven

  5S is goed geïmplementeerd, er is een duidelijke standaard op de werkvloer en de werkwijze zit al behoorlijk in het DNA van de werknemers. De grote uitdaging is nu het borgen en verbeteren van de kwaliteit en deze in stand houden.

  Hoe hou ik overzicht en controle op 5S?

  Om de standaard die toegepast is op de werkvloer te kunnen borgen en verbeteren is overzicht nodig:

  • Wat is de huidige standaard
  • Welke verbeterde standaard willen we bereiken
  • Wat moeten we daarvoor doen
  • Audits

  5S Company heeft de 5S app ontwikkeld, een handige tool waarmee voortgang en opvolging van de 5S acties bijgehouden kan worden. Zo kunnen uit te voeren acties toegekend worden aan medewerkers en door middel van een deadline gestructureerd bijdragen aan het tijdig borgen en verbeteren van de standaard.

  Ook kan er een interne of externe 5S audit snel en efficient vastgelegd en gescoord worden. Dit geeft een duidelijk beeld van de voortgang.

  5S op niveau - borgen kan efficienter

  5S wordt op hoog niveau nageleefd op de werkvloer, is geïntegreerd in de werkprocessen en medewerkers voeren dit zelfstandig uit. Echter is er nog een efficientieslag te halen in de vastlegging door van papier/excel naar slimmer digitaal over te stappen.

  Hoe voer ik het in stand houden nog efficiënter uit?

  In veel gevallen is er op dit niveau een plan voor het uitvoeren van verbeteracties en lopen van audits. De vorm is echter vaak nog op papier of eigenbouw excel bestanden. Met de 5S app van 5S Company kunt u echter nog efficienter werken met als resultaat:

  • Kosten reductie
  • Toename productiviteit
  • Voorspelbaarheid
  • Controle
  • Kwaliteitstoename
  • Certificering
  • Doorlooptijd verkorten

  5S iS de basis

  De werkvloer is spik en span en alle 5 de S’en worden maximaal nageleefd wat resulteert in een prachtige auditscore.

  5S zit in het DNA en is verweven in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. De focus is op preventie en de besprekingen gaan over innovatieve toepassingen.

  Jullie zijn klaar voor de volgende stap: continu verbeteren. Neem een kijkje bij CI-Company hoe je verder kunt werken aan de lean principes.

  5S niveau 6

  ONTDEK ONZE CASES

  Neem contact op voor een kennismakingsgesprek