5S IMPLEMENTATIE

Een succesvolle 5S implementatie bestaat uit drie fases: analyse, uitvoer en nazorg, waarop vervolgens de borging start. Dit levert een strakke, efficiënte en veilige werkvloer op. 5S kan op elke werkvloer en binnen elke sector toegepast worden: van waste-industrie tot ziekenhuis en alles wat daartussen zit. Op deze pagina geven we u inzicht in de verschillende fases van 5S implementeren en het 5S-model toepassen per fase.

Tijdens de 5S-uitrol worden alle S’en uit het 5S-model in praktijk toegepast. Dit zijn de stappen van de uitvoerfase van de 5S-implementatie op de werkvloer.

> 5S-UITROL OP DE WERKVLOER

Beoordeel het 5S-niveau van de werkvloer met een 5S-audit en controleer of 5S effectief is toegepast binnen de organisatie. Of vraag een 5S-audit aan voor het bepalen van het 5S-niveau op uw werkvloer.

> ONTDEK UW 5S-NIVEAU

De eerste kennismaking en analyse van de werkvloer. Tijdens de Gemba-walk worden processen en verspillingen nauwkeurig in kaart gebracht voor een effectieve uitrol van de 5S-methode.

> MAAK VOORTGANG ZICHTBAAR

5S implementatie in 3 fases:

1) 5S ANALYSE

KENNISMAKING

Het 5S model kent een vaste opbouw, maar geen werkvloer is hetzelfde. De eerste stap bestaat uit een kennismaking met het team. Door te starten met het gezamenlijke doel, kom je tot de beste aanpak voor succesvol implementeren van 5s op de werkvloer.

GEMBA WALK

Gemba betekent ‘de werkvloer’. De gemba walk is – vrij vertaald – ‘ronde op de werkvloer’. Na kennismaking met het team, is het tijd om de gemba goed te leren kennen. Processen, tools en zelfs de looprichting worden grondig geanalyseerd. De gemba is waar het gebeurt. 5s effectief toepassen, kan alleen als je de praktijk van de werkvloer hebt ervaren.

VOORBEREIDING 5S UITROL

Na de kennismaking en gemba walk wordt er een planning gemaakt voor de 5S uitrol en ontvangt de organisatie informatie over wat voorbereid moet worden. Alle informatie wordt verwerkt in de 5S theorie training zodat de 5S implementatie een maximaal resultaat oplevert op de werkvloer.

2) 5S UITVOER

5S UITROL

Op de geplande dagen of avonden wordt samen met een team van eigen medewerkers 5S uitgerold op de werkvloer. Tijdens de 5S uitrol wordt iedere S geïntroduceerd met een gedeelte 5S theorie training, waarna direct overgegaan wordt op de toepassing op de werkvloer. Het uiteindelijke resultaat is een strakke, veilige en efficiënte werkomgeving waarbij de basis van het lean gedachtengoed bekend is bij de medewerkers en er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt.

3) 5S NAZORG

5S NAZORG DAG

Kort na de uitrol is er een 5S nazorg dag. Hierin visualiseren we de afspraken en plannen we de externe audits. Daarnaast configureren we de 5S app en/of Safety app.

5S AUDITS

De borging van de resultaten uit de 5S uitrol gebeuren onder andere door middel van externe 5S audits. Conform planning worden samen met een medewerker (in afnemende frequentie) de externe audits uitgevoerd. Het wordt direct duidelijk welk 5S niveau de werkvloer op dat moment scoort en wat acties zijn voor het verhogen van dit niveau. Dit zijn ook 5S coaching momenten, waarbij we de motivatie op de werkvloer hoog willen houden.

5S VERBETERVOORSTEL

Een tweede onderdeel om 5S naar het volgende niveau te krijgen is het verbetervoorstellen proces. Dit proces is ingericht op onze semi-digitale 5S borden. Het verbetervoorstellen proces betrekt medewerkers bij de constante verbeter potentie op de werkvloer. Kleine stapjes vooruit stimuleren vanuit 5S, hierdoor ontstaat het begin van de kaizen cultuur.

5S DAGSTART

Om het gezamenlijke doel te bepalen, 5S te borgen en on top of mind te houden bij de medewerkers, is van belang om gezamenlijk de dag te starten en vaste punten te bespreken, waaronder Safety en 5S. Medewerkers worden gecoacht in het bespreken van de 5S bevindingen en gestimuleerd in het professionaliseren van de teams.

5S TRAINING

Om medewerkers te helpen bij het eigen maken van de verschillende 5S onderdelen zijn er verschillende 5S training mogelijkheden. Deze 5S trainingsonderdelen sluiten aan op de werkvloer en het 5S niveau van de medewerker. We hebben hiervoor ook verschillende simulatievormen om de theoretische concepten ook in praktijk te ervaren. Uiteraard is de beste ervaring te beleven door te trainen op de eigen werkvloer.

UITFASERING

Na de succesvolle uitrol en nazorg samen met 5S Company, zal de basis van 5S op de werkvloer voldoende staan en kunnen medewerkers 5S zelfstandig dragen. Naar gelang nodig is zal 5S Company één of meerdere externe audits per jaar blijven uitvoeren. Uiteraard blijven wij altijd betrokken bij de ondersteuning om 5S naar het volgende niveau te krijgen.

IMPRESSIE BIJ EEN VAN ONZE KLANTEN

Kijk hier naar een impressie van de borging van 5S bij koninklijke Gazelle na een succesvolle 5S implementatie. Wilt u hier nog meer over weten? U kunt onze 5S whitepaper over de 5S-uitrol en Lean verbetertrajecten binnen Koninklijke Gazelle hier downloaden.

De 5 S'en uit het 5S model zijn:

  • Scheiden
  • Schoonmaken
  • Schikken
  • Standaardiseren
  • Standhouden
BENIEUWD NAAR ONZE AANPAK?

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?

Kwaliteit en productiviteit op de werkvloer blijvend verbeteren, daar is teamwork voor nodig. De 5S-training is erop gericht om medewerkers te begeleiden in het professionaliseren van de werkplek met 5S.

> TRAINING ON THE JOB

Krijg meer inzicht en controle over de resultaten van uw 5S-uitrol met de 5S App. De applicatie ondersteunt u bij het borgen van 5S op de werkvloer en het eenvoudig uitvoeren van 5S-audits.

> 5S-APP: VERBETER RESULTATEN