5s app: real-time inzicht en controle met 5s applicatie software

Krijg meer inzicht, controle en borging van resultaten van uw 5S-implementatie met 5s applicatie software oftewel onze 5S App. De 5S-software van 5S Company helpt u om meer lean te worden. U kunt door onze App laagdrempelig en overzichtelijk situaties, ideeën, afwijkingen en acties vastleggen en opvolgen. Maar ook standaard checklist rondes en audits inplannen en lopen. Dit maakt het uitvoeren van controles en audits eenvoudig. Hierdoor krijgt u direct inzicht in de 5S-status op de werkvloer, inclusief scores.

O.a. deze bedrijven vertrouwen al op de 5S app:

Controleer de 5S-status met handige digitale checklists

De 5S App is een handige tool waarmee teams in verschillende industrieën en sectoren eenvoudig audits en controles uit kunnen voeren aan de hand van digitale checklists. Met deze 5S applicatie krijgen medewerkers direct inzicht in de status van de 5S-principes op de werkvloer: scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Aan de hand van uitgebreide digitale checklists in de app wordt gecontroleerd dat 5S op de juiste manier wordt toegepast op de werkplek. Door standaard checklists in te voeren, wat geheel naar eigen wens en behoefte kan, worden de rondes volgens één standaard gelopen. Ook wordt er direct gelogd wanneer en hoe vaak er een ronde is gelopen. Met een automatische score en de eventuele acties die hieruit voortkomen. De applicatie helpt daardoor bij het verbeteren van zelf interne rondes te lopen o.b.v. standaard, naast uitgebreidere 5S-audits. Dit stimuleert het behalen van goede resultaten en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Resultaat en verloop in management rapport

De resultaten en het verloop van de borgingsafspraken zijn voor het management zichtbaar in een overzichtelijk ‘management rapport’. Met deze inzichten kan er op een snelle manier acties worden uitgezet en zo nodig bijsturing gegeven worden. Dit draagt bij aan een goede aansluiting tussen het team en het management.

Wat biedt de 5S APP?

De 5S App is eigenlijk ook te gebruiken als LEAN-app. Allerlei afwijkingen in proces, product, of verbeteringen en algemene tickets kunnen allen verwerkt worden in deze App. We gebruiken deze Apps ook in Lean transities die we met CI-Company begeleiden. 5S is vaak een fundamenteel onderdeel hiervan, en vaak het startpunt. De App kan dus meegroeien. Het geeft u inzicht, voorspelbaarheid en controle over te behalen resultaten op het gebied van 5S en veiligheid. De borging van 5S en veiligheid is één van de moeilijkste fases, maar met de 5S applicatie in combinatie met audits wordt de borgingsfase bij een groot deel van onze klanten succesvol uitgevoerd en gecontinueerd. Kortom met de 5S software applicatie kunt u onder meer:

5S Tablet registratie


Signaleren en registreren

Losse meldingen, snelle rondes of standaard checklist rondes kunnen frequent, snel en laagdrempelig worden gelopen. Signaleren van afwijkingen, inclusief foto’s en locaties op plattegrond, door mensen op de werkvloer.

5S audit loop


Audits vastleggen en uitwerken

Interne en externe audits lopen, bevindingen registreren en scores bepalen per afdeling.


Acties en scores beheren

Dagelijkse opvolging van openstaande acties en beheren van de scores om voortgang te monitoren. Er is ook een centrale agenda (per afdeling), hierin is direct te monitoren wat wanneer door wie gedaan moet worden incl. status.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN digitaal DELEN

Vastleggen en interactief delen van veiligheids- en schoonmaak- en borgingsafspraken per afdeling (eventueel d.m.v. narrowcasting). Het vastleggen van het 5s jaarplan per afdeling.

5S training 5S Company

REAL-TIME VOORTGANG BESPREKEN

Voortgang en resultaten van 5S op de werkvloer direct bespreken in teams of presenteren aan de organisatie.

Borging 5S-uitrol met de 5S App

Wat levert de 5s-applicatie u op?

5S kosten reductie

Kostenreductie

Door slimmer en beter samenwerken ontstaat er een hogere efficiency en een reductie van de kosten

5S Tijd besparen

MEER productiviteit

Snel en laagdrempelig opvolgen van acties en het standaardiseren van de processen bevorderd de productiviteit

5S Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid

Acties krijgen een deadline en uitvoerder toegekend, waardoor te verwachten resultaten voorspelbaar worden

Kwaliteitstoename

De afwijkingen worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt wat resulteert in een hogere first time right

5S Certificering

Certificering

De vastlegging van afwijkingen en prestaties helpen bij het onderbouwen en verkrijgen van veiligheidscertificeringen als VCA en ISO

Snelheid 5S

Snelheid

Door een halvering van de audit- en uitwerkingstijd kan sneller en vaker een interne audit gedaan worden en korter op de bal gezeten worden

Vraag direct een demo aan

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een demo van de 5S app in te plannen

5S-software toepassen

WAAR

De 5S App is toe te passen binnen iedere denkbare sector, tijdens alle niveaus van 5S. Bijvoorbeeld bij de start van een 5S traject, om zo de eerste 4 S’en te borgen. Of na een 5S-uitrol om een boost te geven aan de borging.

HOE

De 5S App is een webapplicatie waardoor deze altijd en via elk apparaat benaderbaar is via de webbrowser. Ook zorgen we ervoor dat de applicaties beschikbaar gemaakt worden voor het gebruik van volledig scherm op de tablet. Eventueel met een kiosk oplossing, zodat alle andere applicaties desgewenst worden geblokt.

5S app Multi device

Mobiel
Laptop
PC
Tablet

Kosten 5S app

Een licentie op de 5S-applicatie wordt opgebouwd uit een bedrijfslicentie met een afdelingsstructuur. Hieronder valt een vestiging met 3 afdelingen en onbeperkt sub afdelingen. Het aantal vestigingen en afdelingen is naar wens uit te breiden en het aantal gebruikers is onbeperkt. Waardoor de 5S App met uw bedrijf meegroeit.

Bedrijf 5S app licentie

Bedrijfslicentie

Per bedrijf wordt er een licentie voor gebruik van de app uitgegeven

Vestiging licentie 5S app

Extra vestiging

Per vestiging wordt er een abonnement afgesloten inclusief 3 afdelingen en onbeperkt subafdelingen

Afdeling abonnement 5S app

Afdeling

Per abonnement worden er 3 afdelingen afgenomen

Subafdeling abonnement 5S app

Subafdeling

Afdelingen zijn met zo veel subafdelingen of teams aan te vullen als wenselijk is

Verlaag de drempel voor het uitvoeren van veiligheidsregistraties en verminder de kans op ongelukken op de werkvloer met de Safety-app van 5S Company.

> VERMINDER ONGELUKKEN

Versimpel processen op de werkvloer digitaal versimpelen met behulp van de 5S Company LEAN-app. Leg eenvoudig afwijkingen en verbeterideeën vast en bouw aan betere workflows.

> VERSIMPEL PROCESSEN

Maak voortgang zichtbaar tijdens de dagstart of 5S-bespreking met op maat gemaakte 5S-borden. Standaardiseer en borg processen, procesprestaties en KPI’s.

> MAAK VOORTGANG ZICHTBAAR