Lean app

De web applicatie om uw proces LEAN te maken en houden

Ook zij vertrouwen al op de LEAN apps

PROCESSEN DIGITAAL VERSIMPELEN

Naast 5S borgen en het vastleggen van veiligheidsmeldingen zijn er vaak nog veel mogelijkheden om op de werkvloer met een simpele workflow processen digitaal te versimpelen. Denk hierbij aan het vastleggen van afwijkingen bij op- of afleveren van (half) producten of projecten. Maar uiteraard ook handig voor het vastleggen en managen van verbeterideeën. Klanten gebruiken hem ook voor de anderhalvemeter afstand regel. 

5S Tablet registratie

registreren van afwijkingen

Laagdrempelig registeren via (mobiel) device of PC, inclusief foto en locatie door mensen op de werkvloer

Verbeterideeën vastleggen en managen

Laagdrempelig vastleggen ideeën inclusief foto vanaf de werkvloer​


Opvolging acties & monitoren

(Dagelijkse) opvolging van openstaande acties ondersteund door real-time dashboard

Lean delen


Interactief
delen

Interactief delen van afwijkingen, bottlenecks, tegenmaatregelen en ideeën (eventueel d.m.v. narrow casting)

5S training 5S Company

REAL-TIME VOORTGANG BESPREKEN IN GROEP

Voortgang real-time bespreken (in standup) d.m.v. dashboard en (smart) board

Waar is de LEAN app toe te passen

Alle niveaus van afwijkingen

 • Bedrijven die (willen) starten met het registreren van afwijkingen en een effectieve en handige tool zoeken om dit laagdrempelig te doen. 
 • Bedrijven die reeds LEAN opereren en een boost willen geven aan het verder afpellen en elimineren van verspillingen.

Alle denkbare sectoren

 • Transport en logistiek
 • Retail
 • Gezondheidszorg en welzijn
 • Handel en dienstverlening
 • Automotive
 • Bouw
 • Facilitaire dienstverlening
 • Industrie en productie
 • Werkt u in een andere sector? Ook daar.

werkt op alle apparaten

De LEAN app is een web applicatie waardoor deze altijd en via iedere device benaderbaar is via de webbrowser. Ook zorgen we er voor dat de applicaties beschikbaar gemaakt worden voor ‘full screen use’ op de tablet. 

5S app Multi device

Mobiel
Laptop
PC
Tablet

Kosten LEAN app

Een licentie op de LEAN applicatie wordt opgebouwd uit een bedrijfslicentie en een abonnement per afdeling (inclusief 1 team/subafdeling). Het aantal afdelingen en subafdelingen is naar wens uit te breiden, waardoor de LEAN app met uw bedrijf mee groeit.

Bedrijf 5S app licentie

Bedrijfslicentie

Per bedrijf wordt er een licentie voor gebruik van de app uitgegeven

Vestiging licentie 5S app

Extra vestiging

Wanneer er meerdere vestigingen zijn, krijgen deze een eigen licentie

Afdeling abonnement 5S app

Afdeling

Per afdeling wordt er een abonnement afgesloten inclusief 1 team/ subafdeling

Subafdeling abonnement 5S app

Subafdeling

Afdelingen zijn met zo veel subafdelingen of teams aan te vullen als wenselijk is

Voordelen van de LEAN app

Versnellen van transformatie en verminderen van administatieve last

De LEAN verbeter app kan o.a. gebruikt worden voor:   

Het registreren van afwijkingen bij

 • Opleveren van (half) producten, waarbij we willen leren van afwijkingen
 • Het afleveren van producten na transport waarbij bijvoorbeeld schade zou kunnen zijn ontstaan
 • Het ontvangen van (belangrijke) goederen
 • Klant klachten
 • Uiteraard ook bij werkplek organisatie (5S) en veiligheidspunten

Verbeterideeën managen

 • Vanaf de werkvloer komen de beste ideeën, hiervoor wil je de drempel om deze in te dienen, te delen en te managen zo laag mogelijk maken. Dat kan met de LEAN app!

Anderhalvemeter maatregelen

 • De 1,5 meter (anderehalvemeter) economie heeft impact op het organiseren van uw processen qua afstand, hygiëne en PBM maatregelen. De punten kunnen in de app worden geregistreerd en gemanaged. 

Lees ook in de whitepaper 5S uitrol en Lean verbetertrajecten binnen Koninklijke Gazelle hoe ze gebruik maken van onze Apps. 

DEMO AANVRAGEN?

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een demo van de LEAN app in te plannen